Stageformulieren, zo doe je dat!
Geplaatst op 12 januari 2017

Stageformulieren, zo doe je dat!

Een door ons veelgehoorde vraag vanuit het onderwijs is 'hoe kunnen wij de stagebegeleiders zo faciliteren dat vastlegging van stages sneller, beter en simpeler gaat?'. En daarop hebben wij het antwoord...

Ontwikkeld mét een onderwijsinstelliing

Het antwoord en de oplossing ontwikkelden wij in 2014 in samenwerking met het ROC van Twente. Zij 'leven' immers de dagelijkse praktijk en weten precies waar tegenaan gelopen wordt. Wij voegden daar technische kennis en createve oplossingen aan toe en dat resulteerde in de BPV-app. Inmiddels een groot succes bij meerdere afdelingen binnen het ROC.

Het leven, maar dan een beetje makkelijker

De BPV-app, een stageformulieren-app, is gemaakt om het leven van de docent en stagebegeleider wat aangenamer te maken. Dagelijks werden zij geconfronteerd met stapels papierwerk, de verpichting van het verzamelen van handtekeningen en het gedoe van het kopieren en verspreiden van documenten.

Dat moest anders. En dat is precies wat we met deze app voor elkaar gekregen hebben, het leven van de betrokken docenten is een beetje makkelijker geworden. Eenmalig wordt ingevoerd, of geïmporteerd, welke betrokken partijen (studenten, stagebedrijven, docenten cq. stagebegeleiders) de komende periode relevant zijn en vervolgens heeft de stagebegeleider alle informatie tot zijn beschikking op zijn of haar iPad. Geen 'reeds bekende' informatie opnieuw opschrijven op een papieren formulier maar vooraf ingevuld, digitaal verder in te vullen, ondertekenen én verzenden naar alle betrokken partijen.

Flexibel inzetbaar

De app is in directe samenwerking met een onderwijsinstelling gemaakt, en daarom ook heel -direct- toepasbaar op andere onderwijsinstellingen. Maar het is een flexibel framework, dat wil zeggen dat het ook heel goed van toepassing gemaakt kan worden op een ander soort instelling of bedrijf. Zo kan de app ook gebruikt worden om contracten te tekenen of een verklaring vast te leggen.

Meer informatie? Neem gerust contact op met ons - natuurlijk geheel vrijblijvend - voor meer informatie.