Stageformulieren

Meer informatie over de Stageformulieren App

Meer

Voorbeeld: De ROC ICT BPV App

Meer

Over Nubium

Meer

Over de Stageformulieren App

Een door ons veelgehoorde vraag vanuit het onderwijs is 'hoe kunnen wij de stagebegeleiders zo faciliteren dat vastlegging van stages sneller, beter en simpeler gaat?'. En daarop hebben wij het antwoord...Het antwoord en de oplossing ontwikkelden wij in samenwerking met het ROC van Twente.

Zij 'leven' immers de dagelijkse praktijk en weten precies waar tegenaan gelopen wordt. Wij voegden daar technische kennis en createve oplossingen aan toe en dat resulteerde in de BPV-app. Inmiddels een groot succes bij meerdere afdelingen binnen het ROC.